Badania

image
 

Badanie „Ochrona zdrowia psychicznego osób żyjących z HIV/AIDS” jest elementem projektu koordynowanego przez Społeczny Komitet ds. AIDS i współfinansowanego przez UE

więcej...

Szkolenia

image
 

Społeczny Komitet ds. AIDS organizuje bezpłatne wykłady i warsztaty, a wkrótce także szkolenia e-learningowe. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącą ofertą szkoleniową SKAIDS.

więcej...

Publikacje

image
 

Artykuły dotyczące różnych aspektów HIV/AIDS, m. innymi Poradnik kobiety żyjącej z HIV/AIDS, Drogi zakażenia HIV/AIDS.

więcej...

Witamy na stronach Mental Health and HIV/AIDS

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w serwisie:

Projekt “Developing HIV/AIDS & Mental Health Programs in EU countries (Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria) - MAIDS”był implementowany od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2012.

Cel projektu

  • Poprawa jakości życia osób z podwójną lub potrójną diagnozą (HIV/uzależnienia/problem(y) zdrowia psychicznego) w nowych krajach członkowskich UE ( Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) poprzez rozpowszechnienie wiedzy o powiązaniu pomiędzy HIV/AIDS a zaburzeniami psychicznymi wśród osób, których te tematy mogą dotyczyć osobiście oraz profesjonalnie.
  • Wzrost świadomości zależności pomiędzy HIV/AIDS a zdrowiem psychicznym wśród osób zapewniających wsparcie oraz leczenie osobom żyjącym z HIV/AIDS.
  • Rozpowszechnienie najlepszych praktyk istniejących w krajach UE (UE-15) w zakresie zintegrowanego podejścia do HIV/AIDS i zdrowia psychicznego wśród osób zajmujących się wsparciem ludzi oraz leczeniem mieszkańców Warszawy żyjących z HIV/AIDS lub cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Szkolenie pt. „Starzenie się i HIV”

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Starzenie się i HIV”. Szkolenie zostanie poprowadzone w ramach projektu „Starzenie się i HIV: program edukacyjny dla ekspertów” („Ageing and HIV: education programme for proffesionals”) w dn. 16-17 stycznia w Warszawie.

Szkolenie składa się z dwóch modułów:

Moduł I  „Praca z osobami 50+ narażonymi na zakażenie HIV/HCV/STI”

Moduł II  „Potrzeby osób 50+ żyjących z HIV”

Zaproszenie szczegółowe, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

ikona-doc-60x58zaproszenie 

ikona-doc-60x58program ramowy

 

ikona-doc-60x58formularz zgłoszeniowy